alexis.brandeker.se

Hem

Publikationer

Fotogalleri

Astrogalleri

FAQ

Länkar

Tomatsås

Om mig

brandeker.se

Föreläsare

Här är en liten sammanställning där jag betygsatt de föreläsare jag haft i olika kurser. Observera att dessa betyg reflekterar min subjektiva bedömning av föreläsaren under en specifik kurs. Betygen är alltså starkt påverkade av om jag upplevde kursen som underhållande / användbar. Allmänt sett var jag mycket nöjd med föreläsarna, vilket återspeglas i det höga snittbetyget 3.4 utav 5.

1 = underkänd, 2 = godkänd, 3 = bra, 4 = bättre, 5 = bäst.

Betyg 5

Dan Laksov, Algebra fk, 4p
Jouko Mickelsson, Relativitetsteori, 4p samt Kvantmekanik fk1, 5p
Kimmo Eriksson, Linjär algebra, 4p
Lars Bergström, Astropartikelfysik och kosmologi, 5p (FK)
Lasse Svensson, Differential- och Integralkalkyl, 12p samt Differentialekvationer och transformer, 6p
Mats Boij, Matrisgrupper, 4p
Peter Siklosi, INDA, 8p
Viggo Kann, Algoritmer och komplexitet, 4p

Betyg 4

Aage Sandqvist, Modern astronomi, 10p (SU) och Astrofysik, 3p
Anders Björner, Algebra & kombinatorik, 6p
Arne Johnson, Subatomär fysik, 4p
Claes-Ingvar Björnsson, Atom och molekylfysik, 5p
Edwin Langmann, Klassiska dynamiska system, 4p
Gerd Eriksson, Nummeriska metoder, 4p
Gunnar Englund, Matematisk statistik, 6p
Göran Manneberg, Vågrörelselära, 4p
Göran Grimvall, Termodynamik, 4p
Gösta Gahm, Astrofysik, 3p
Henrik Christiansson, Fysikens matematiska metoder, 4p
Jan Högbom, Modern astronomi, 10p (SU)
Lars Holst, Sannolikhetsteori, 5p
Nicholas Apazidis, Mekanik, fortsättningkurs, 4p
Nikolai Piskunov, Inversa problem i astrofysiken, 5p (FK)
Peter Lundqvist, Interstellära mediets fysik, 5p (SU) samt Interstellära mediets fysik, 5p (FK)
Roland Svensson, Astrofysikaliska strålningsprocesser, 5p (SU)
Torbjörn Kolsrud, Elementär differentialgeometri, 4p

Betyg 3

Alf Isaksson, Reglerteknik, 4p
Anders Boberg, Teknisk fotografi, 5p
Carl-Olov Stawström, Elektronik, 5p
Christian Munthe, Vetenskapsteori 5p
Claes Blomberg, Statistisk mekanik, 4p
Dan Kiselman, Stjärnatmosfärer och strålningstransport, 5p (FK)
Garrelt Mellema, Stjärnors struktur och utveckling, 5p (SU)
Gunnar Petterson, Teoretisk elektroteknik, 6p
Göran Scharmer, Stjärnatmosfärer och strålningstransport, 5p (FK)
Håkan Salwén, Vetenskapsteori 5p
Håkan Snellman, Astropartikelfysik, 4p och Elementarpartikelfysik, 4p
Ingemar Nåsell, Differentialekvationer och transformer, 6p
Joakim Halen, Programmeringsparadigm, 4p
Leif Svanblom, Ekologi och miljöskydd, 4p
Michael Benedicks, Kaotiska dynamiska system, 4p
Michael Shapiro, Liegrupper, 4p
Olle Edholm, Kvantfysik, 11p
Olle Stormark, Komplex analys, 4p
Pawel Artymowicz, Galaxer och galaktisk dynamik, 5p (SU) samt Galaxer och galaktisk dynamik, 5p (FK)
Per Carlsson, Subatomär fysik, 4p samt Astropartikelfysik, 4p
Perarvid Skoog, Ekologi och miljöskydd, 4p
Peter Gudmunsson, Hållfasthetslära, 6p
Sergei Silvestrov, Liegrupper, 4p
Sören Häggqvist, Vetenskapsteori 5p
Thomas Kaiserfeld, Fysikhistoria, 3p
Tony Burden, Mekanik grundkurs, 6p

Betyg 2

Elisabeth Rachlew-Källne, Kvantfysik, 11p
Eva Pohl, Ekologi och miljöskydd, 4p
Hanno Essen, Mekanik grundkurs, 6p
Michael Benedicks, Analys gk, 6p
Göran Lindblad, Symmetrier i fysiken, 4p
Ulf Ekenberg, Vektoranalys, 4p och Kvantfysik, 11p

Betyg 1

Bengt Lärka, Mät- och Kretsteknik, 4p

Svenska
English