5B1201 Komplex analys


4 poäng;

Mål
Att ge de studerande grunderna i teorin för analytiska funktioner och dess tillämpningar.

Förkunskapskrav
Kunskaper motsvarande 5B 1103 Differential- och integralkalkyl II eller 5B 1102 Differential- och integralkalkyl I.

Kursinnehåll
Topologiska grundbegrepp, likformig konvergens. Komplexa och speciellt analytiska funktioner av en komplex variabel. Elementära analytiska funktioner. Integration. Taylor- och Laurentserier. Residuekalkyl. Argumentprincipen. Konform avbildning. Något om Laplace- och Fouriertransformerna.
Tillämpningar: nollställefördelning, strömnings- och potentialproblem.

Kursuppläggning
Föreläsningar 30h
Övningar 24h

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN 1;4p)