alexis.brandeker.se

Hem

Publikationer

Fotogalleri

Astrogalleri

FAQ

Länkar

Tomatsås

Om mig

brandeker.se

Kurser

Kurser jag har studerat (i kronologisk ordning inom ämne). En poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Matematik

Linjär algebra, 4p
Differential- och Integralkalkyl, 12p
Vektoranalys, 4p
Komplex analys, 4p
Matematisk statistik, 6p
Differentialekvationer och transformer, 6p
Algebra & kombinatorik, 6p
Algebra fk, 4p
Analys gk, 6p
Matrisgrupper, 4p
Kaotiska dynamiska system, 4p
Liegrupper, 5p
Integrationsteori, 5p
Sannolikhetsteori, 5p

Fysik

Vågrörelselära, 4p
Termodynamik, 4p
Mekanik grundkurs, 6p
Teoretisk elektroteknik, 6p
Mekanik, fortsättningkurs, 4p
Fysikens matematiska metoder, 4p
Relativitetsteori, 4p
Kvantfysik, 11p
Subatomär fysik, 4p
Symmetrier i fysiken, 4p
Statistisk mekanik, 4p
Klassiska dynamiska system, 4p
Kvantmekanik fk1, 5p

Astronomi

Modern astronomi, 10p (SU)
Astropartikelfysik, 4p
Astrofysik, 3p
Stjärnors struktur och utveckling, 3p
Astrofysikaliska strålningsprocesser, 5p (SU)
Rymdfysik, 3p
Galaxer och galaktisk dynamik, 5p (SU)
Interstellära mediets fysik, 5p (SU)
Examensarbete: Interstellära gasmolns fraktala strukturer, 20p

Data

INDA, 8p
Programmeringsparadigm, 4p
Nummeriska metoder, 4p
Algoritmer och komplexitet, 4p

Övrigt

Ekologi och miljöskydd, 4p
Hållfasthetslära, 6p
Mät- och Kretsteknik, 4p
Reglerteknik, 4p
Elektronik, 5p
Teknisk fotografi, 5p
Fysikhistoria, 3p
Vetenskapsteori, 5p
Spanska gk, 4p

Forskarkurser

Astrofysikaliska strålningsprocesser (samma som ovan), 5p
Stjärnors struktur och utveckling, 5p
Astropartikelfysik och kosmologi, 5p
Atom och molekylfysik, 5p
Inversa problem i astrofysiken, 5p
Galaxer och galaktisk dynamik, 5p
Sommarskola i strålningsprocesser, 2p
Numerisk uppgift i hydrodynamik, 5p
Interstellära mediets fysik, 5p
Stjärnatmosfärer och strålningstransport, 5p
Gasdynamik, 5p
Observationell erfarenhet, 2p
Kosmiska Magnetiska Fält, 5p
Numerisk uppgift i interstellära mediets fysik, 5p


Svenska
English