KTH

In English please

5B1479 Integrationsteori

En kurs om Lebesgueintegration och måtteori.

Poäng 5
Nivå D
Betyg 3, 4, 5
Språk Kan ges på engelska
Ges 97/98
Valfri för D4, E4, F4

Tid
Period 1, 2
Föreläsningar 36h
Kursansvarig
Kurt Johansson
kurtj@math.kth.se
tel. 790 6182

Institution http://www.math.kth.se/

Mål

Att ge en introduktion till Lebesgueintegralen och abstrakt måtteori.

Kursinnehåll

Lebesguemått och Lebesgueintegral i Rn. Abstrakt måtteori och integral. Konvergenssatser, olika typer av konvergens. Radon-Nikodyms sats. Derivering av mått. Produktmått och Fubinis sats. Lp-rum.

Förkunskaper

5B1303 Analys eller motsvarande kunskaper.KTH
Studerandeinformation

Sidansvarig: Studiehandboken
Senast ändrad 1997-05-26