2A1641 Rymdfysik, 2 poäng

Mål
Att ge grundläggande kunskaper om de fysikaliska förhållandena i rymden med tonvikt på jordens närmaste omgivningar, och en orientering om aktuella problem inom rymdforskningen. Kursen utgör en grund för övriga kurser inom rymdutbildningen vid KTH.

Förkunskaper
Differential- och integralkalkyl (FA115 eller motsvarande), ordinära differentialekvationer (FA241 eller motsvarande).

Kursinnehåll
Kort historik. Plasmatillståndet. Rymdplasma-områden. Atmosfärens struktur. Jonosfärens uppkomst och egenskaper. Laddade partiklars rörelse i elektriska och magnetiska fält. Magnetosfärens struktur och dynamik. Norrsken och magnetiska stormar. Strålningsbälten. Rymdplasmats växelverkan med satelliter och rymdsonder. Solvinden. Rymdmiljö kring andra himlakroppar. Interstellärt och intergalaktiskt plasma. Kosmisk strålning. Rymden som laboratorium.

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN1; 2p).
Betygsskala: 3, 4, 5.

Examinator:
Carl-Gunne Fälthammar